แบบฟอร์มทดลองใช้เครื่องทำน้ำแข็ง ฟรี! 1 เดือน

เครื่องทำน้ำแข็ง โปรโมชั่น ยอดขายอันดับ 1

แบบฟอร์มทดลองใช้เครื่องทำน้ำแข็ง ฟรี! 1 เดือน

แบบฟอร์มทดลองใช้เครื่องทำน้ำแข็ง ฟรี! 1 เดือน

จุดประสงค์ :

เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า สำหรับการใช้เครื่องทำน้ำแข็ง และมีปัญหาจากที่ใช้น้ำแข็งถุงกระสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องทำน้ำแข็งสามารถทดแทนน้ำแข็งกระสอบได้อย่างมั่นใจ เช่น ปริมาณการใช้จากเครื่องเพียงพอกับการใช้ต่อวัน ความสะอาดของน้ำแข็ง ภาพลักษณ์ที่ดีของร้าน และ ความสะดวกสบายจากการใช้เครื่องทำน้ำแข็ง สามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้.

สามารถทดลองใช้เครื่องได้ฟรี 1 เดือน โดยการตัดสินการทดลองนั้น ขอสงวนสิทธิ์การตัดสินใจของบริษัทเท่านั้น ตามเหตุผลในเรื่องของเครื่องทดลองมีจำนวนจำกัด.

หลักเกณฑ์การพิจารณา ทดลองใช้เครื่องทำน้ำแข็ง มีดังนี้

1.) ลูกค้าเป็นเจ้าของกิจการ ร้านอาหาร หรือ ร้านกาแฟ.
2.) ลูกค้ามีหน้าร้าน จำกัดพื้นที่ให้บริการ และติดตั้งเฉพาะพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น.
3.) ร้านลูกค้ามีระยะเวลาในการเปิดกิจการมาแล้ว มากกว่า 3 เดือน และมั่นใจปริมาณการใช้น้ำแข็งของร้านของท่านแล้ว.
4.) ลูกค้าประสบปัญหาจากการใช้น้ำแข็งถุงกระสอบ เช่น มีปัญหากับโรงงานน้ำแข็ง ร้านน้ำแข็ง น้ำแข็งไม่สะอาด หรือเหตุผลอื่นๆ.

เงื่อนไขการทดลองใช้เครื่อง เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดในเอกสารทดลองใช้เครื่องทำน้ำแข็งฟรี 1 เดือน.

แบบฟอร์มทดลองใช้เครื่องทำน้ำแข็ง ฟรี! 1 เดือน